Rua Conde De Campo Bello

Conde de Campo Bello (Porto n. 13/01/1904 -1995) - D. Henrique Leite Pereira de Paiva Távora e Cernache, 4º Conde de Campo Bello. Historiador - ( Arquivo da Toponímia )